Κάτι άλλο…

Με κουράζει ο κόσμος.
Με κουράζουν οι ρυθμοί της ζωής που όσο και αν δεν θέλεις να ακολουθήσεις, αναγκάζεσαι. Συνέχεια ανάγνωσης «Κάτι άλλο…»